Boek ’75 Inspirerende plaatsen in Brussel’


U kan het boek bestellen via tochtenvanhoop@gmail.com

U ontvangt het boek, samen met de factuur, betaling na ontvangst.

Meer info: https://youtu.be/Bmhd4o9zUfE

Tochten van Hoop laat vele interessante sociale initiatieven zien, die ontstaan in achtergestelde wijken. Idealen en goede wil verzamelen zich in het centrum. Men vindt er het antwoord op heel wat problemen: een ernstige armoede-problematiek, een hoge werkloosheid, een toenemende eenzaamheid,…
Tochten van Hoop wil vooral de menselijke rijkdom van Brussel laten zien en wil u mee op Tocht nemen naar een rechtvaardige samenleving. 

*Tochten van Hoop wil inspirerend werken: onze tochten laten u het enorme sociale dynamisme voelen dat in Brussel uitgaat van talloze positieve initiatieven. 

*Tochten van Hoop zijn geen toeristische wandelingen: we willen sensibiliseren rond de verschillende problemen van Brussel en de inzet van de vele vrijwilligers en organisaties in de verf zetten. Deelnemers worden uitgenodigd tot concreet engagement. 

*Tochten van Hoop wil de kracht van mensen en projecten in beeld brengen: brugfiguren en ervaringsdeskundigen vertellen bij sommige tochten over de moeilijkheden die mensen beleven en hoe ze deze samen met andere weten te overwinnen.

©Landelijke Gilden/Jan Crab