Kuregem

Hier vindt u een aantal publicaties door Dirk De Caluwé over de wijk Kuregem. 


Kuregem. Deel 1. HISTORISCHE CONTEXT. 

De eerste publicatie plaatst Kuregem in zijn historische context met een ruime aandacht voor de ‘wijkcontracten’, het beleidsinstrument van de laatste jaren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de herwaardering van kwetsbare wijken. Verder passeren in dit eerste deel enkele opmerkelijke historische gebouwen, musea en het beschermde erfgoed de revue.

 

 

De publicatie is gedrukt verkrijgbaar aan de prijs van 8,95 euro incl. verzending via dirkdca@gmail.com (*)


Kuregem. Deel 2. GOED NIEUWS

Naarmate de socio-economische omstandigheden ongunstiger zijn, zullen ook de sociale grondrechten – het recht op inkomen, werk, onderwijs, wonen, medische verzorging en cultuur – van een steeds groter wordend deel van de bevolking niet meer gegarandeerd zijn. De publicatie geeft een schets van deze facetten in de wijk en brengt de talrijke organisaties die de grondrechten voor de Kuregemse bevolking verbeteren in beeld.

De publicatie is gedrukt verkrijgbaar aan de prijs van 8,95 euro incl. verzending via dirkdca@gmail.com (*)


Kuregem. Deel 3. VERZET EN DEPORTATIE

In deze publicatie ligt de focus op de talrijke verwijzingen die er rond verzet en deportatie zijn in Kuregem. Komen aan bod: de Joodse bevolking tijdens de jaren ‘30, de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog, de verschillende vormen van verzet, de deportatie naar de kampen, de uitsluiting, deportatie en uitroeiing van de Joden en de talrijke gedenkplaten voor overledenen in Kuregem. Bijzondere aandacht gaat er naar het Museum van de Belgische Weerstand en naar het Nationaal Gedenkteken der Joodse Martelaren van België, die zich allebei in Kuregem bevinden. De publicatie wil eveneens een kleine bijdrage leveren om stil te staan bij wat er vandaag in de wereld gebeurt op het vlak van uitsluiting en xenofobie.

De publicatie is verkrijgbaar aan de prijs van 8,95 euro incl. verzending via dirkdca@gmail.com (*)


Kuregem. Deel 4. ZWART-AFRIKANEN

Kuregem is een geglobaliseerde wijk die op verschillende manieren verbonden is met de wereld. In deze superdiverse realiteit wordt in deel vier de focus gericht op de Zwart-Afrikaanse gemeenschap in Kuregem. Volledige hoofdstukken zijn gewijd aan Kuregem als centrum van een wereldkeuken, de export van tweedehandsauto’s naar Afrika en de talrijke Zwart-Afrikaanse pinksterkerken.
De publicatie is gedrukt verkrijgbaar aan de prijs van 8,95 euro incl. verzending via dirkdca@gmail.com (*)

OVER RACISME EN EEN RESPECTVOLLE SUPERDIVERSE SAMENLEVING

In deze publicatie vindt u, naast heel wat achtergrondinformatie over racisme, de tocht “Allons les mauves, les blancs et les noirs”, een wandeling doorheen de boeiende wijk Kuregem.

 

De publicatie is gedrukt verkrijgbaar aan de prijs van 5 euro incl. verzending via dirkdca@gmail.com
Gratis bij bestelling van de 4 delen over Kuregem.


(*)Deel 1, 2, 3 en 4 samen aan de prijs van 20 euro incl. verzending.

Alle publicaties zijn ook gratis te downloaden. Klik hiervoor op de coverfoto van de gewenste publicatie.