Nieuws

Huisvestingstocht -gratis deelname

(Welzijnszorg houdt zijn jaarlijks Startmoment op 24-9-2021.)
Na de campagne van 2020 weten we dat het recht op wonen vooral een fictief recht is. In Brussel is er een groot tekort aan betaalbare woningen en ook de sociale huisvestingsmarkt is veel te klein. Dat gebrek aan goede, betaalbare woningen maakt dat het drummen is op de woonmarkt. Schaarste betekent concurrentie en concurrentie zorgt voor uitsluiting en discriminatie. Ondanks de intenties van de Brusselse regering om discriminatie aan te pakken, blijven de resultaten uit.

Geen woning kunnen vinden omdat je inkomen te laag is of omdat je gediscrimineerd wordt op basis van je afkomst of gezinssituatie, het ondermijnt je recht op wonen. Daar zoomen we tijdens de campagne van 2021 op in.

Voer met ons campagne om daar iets aan te doen!

Op ons startmoment in Brussel is iedereen welkom die ‘samen tegen armoede’ concreet wil maken. Ontdek waarom we dit jaar campagne voeren voor een leefbaar woonbeleid, wat de signalen van mensen in armoede zijn en wat jij kan doen.

 • 10u: Huisvestingswandeling met Tochten van Hoop
  Deze wandeling is een variant van de wandeling die we eind maart met de politici deden, een unieke voorbereiding op de start van de Brusselse campagne.
  Na de wandeling kan je in de buurt iets eten en deelnemen aan het startmoment.
  Vertrek aan De Markten. Apart inschrijven bij info@tochtenvanhoop.eu met vermelding ‘Huisvestingswandeling 24/9’ en je naam, telefoonnummer en aantal deelnemers.

 • 13u30: Onthaal
  Aanmelden, campagnematerialen ontdekken… Er zal geen klassieke infomarkt zijn. Wel kan je de materialen inkijken en bestellingen afhalen.
  Tweetalige affiches
   kan je ter plaatse meenemen of verkrijgen via mail naar hilde.geurts@welzijnszorg.be of anita.jame@bdwzz.be.
 • 14u: Getuigenis van een moeder met kinderen rond haar moeizame, schrijnende zoektocht op de huisvestingsmarkt.
 • 14u15: Thomas van Zwol van Unia getuigt over hun vaststellingen rond discriminatie op de Brusselse Huisvestingsmarkt.
 • 15u15: Inhoudelijke toelichting bij de nieuwe najaarscampagne van Welzijnszorg 
 • 15u45: SWOT Mobiel Wonen getuigt hoe zij samen met daklozen een mobiele wooneenheid creëren. Een boeiend project!
 • 16u00 Wat kan jij doen?
  • Campagne activiteiten
  • Jezelf vormen
  • Fondsen werven
 • 16u30 drankje (indien toegelaten)

Corona-specials

Wij gidsen u ook in deze tijden nog altijd even graag door onze prachtige en levende stad!

Graag zetten we in deze periode twee dingen graag extra in de schijnwerpers:
-Onze vzw heeft i.s.m. het House of Compassion & kwb een aantal gratis zoektochten uitgewerkt. U vindt ze op onze site! http://www.tochtenvanhoop.eu/zoektochten/
Er is ook een flyer van: Promokrant kwb Brussel- zoektochten

-Ook onze ‘zittende tochten’ zetten we in deze periode graag in de schijnwerpers: een gids komt ter plaatse via diaprojecties een wijk/thematiek voorstellen: de Marollen, Molenbeek, asieltocht (in de maak), 7 werken van barmhartigheid (in de maak)

*************************

Voor onze normale tochten gelden tijdelijk een aantal extra zaken:

-Bubbel (inclusief gids) beperkt i.f.v. de geldende covid-regels van het gewest (4,10 of 15 personen)

-de gids krijgt van ons een transparant gelaatsscherm
-de gids krijgt van ons handgel, we raden de groepen daarnaast aan om het zelf mee te hebben

-deelnemers:
Het mondmasker is in heel wat Brusselse straten nog steeds verplicht. Niet altijd makkelijk te weten waar wel en waar niet. Dus zeker meebrengen en dragen.
Voorzie er best extra voor wie het vergeet.
We raden de mensen aan om in de mate van het mogelijke afstand te houden, alvast zeker wie geen masker draagt.

-groepsverantwoordelijke:
Kort voor de tocht, bespreken met de gids welke richtlijnen er tijdens de tocht gehanteerd zullen worden qua maskers, afstand, tussenkomsten.
Met het oog op de contact tracing kan het ook handig zijn om de lijst van de deelnemers bij te houden.

Hopelijk tot snel in Brussel!


Nieuwe tocht!
Bruegel en de Marollen: als kunst sociaal wordt. 

Pieter Bruegel de Oudere stierf precies 450 geleden. We hebben de gelegenheid aangegrepen om een wandeling aan te bieden in “zijn” Marollen, met als thema
‘Als kunst sociaal wordt’.

Gaat het hier over alleen over kunstenaars die sociale thema’s uitwerken, of ook over de kunstcreaties van de gewone man of vrouw? Of nog, over allerlei kunstvormen in het dagelijkse straatbeeld?

Bruegel schilderde zelf niet alleen volkstaferelen, maar eveneens protestschilderijen over de wantoestanden in zijn tijd (godsdienstoorlogen,…), zoals ook vele graffitikunstenaars vandaag.
In ’t Huizeke stellen mensen uit de doelgroep van de vzw hun werkjes tentoon, en bij Art&Marges ontdekken we hoe mensen met psychische problemen de huidige wereld aanvoelen. Bij Nativitas richtte Monica een koortje op dat geregeld optreedt. Bij MetX komen muzikanten van alle slag aan hun trekken. Wie componeerde en speelde de Marollenopera?
In de Kapellekerk vinden we allerlei motieven uit de beroemdste schilderijen van Bruegel, maar worden we ook geconfronteerd met een tekst van Michel de Ghelderode over eenzaamheid.

Dit, en nog zoveel andere aspecten van de sociale kunst, kan je ontdekken tijdens deze boeiende tocht!

Praktisch:
-Duur: 2 à 2,5u.
-Prijs: 90 euro
(max 20 personen per gids; elke extra gids kost 50 euro)
-Mogelijke vertrekplaatsen: de Kapellekerk of Hallepoort
-Aanvragen via onze website: http://www.tochtenvanhoop.eu/aanvraagformulier


Nieuw:
Stiltetocht.
Rust en stilte als onderdeel van het mentaal welbevinden.

Tochten van Hoop neemt U mee op weg naar een aantal stille plaatsen in de stad. Daar
vind je de broodnodige rust, die mensen op adem laat komen. Het zijn verrassende
locaties, die de focus doen verschuiven naar wat een mens nodig heeft: af en toe eens op
de ‘pauzeknop’ drukken en onze tijdschema’s niet vol boeken. Stilte leidt ons naar onze
ware natuur. We wisselen uit waar we in deze stad nog rustige plaatsen kunnen vinden.

Brussel, hoopvol in beeld. 

Niet iedereen is even mobiel, of heeft de tijd en middelen om naar Brussel te reizen.
Voor deze mensen bieden we vanaf 2018 een oplossing aan: onze gidsen brengen Brussel tot bij u! We stellen u dan ook graag onze ‘zittende’ tocht voor: “Brussel, hoopvol in beeld”.
Het werkt als volgt: onze gidsen, die de stad als hun broekzak kennen, komen tot bij u. Aan de hand van geprojecteerde foto’s nemen zij u mee door de Marollen of Molenbeek en krijgt u de wijk in vogelvlucht te zien. Het sociale perspectief zal uiteraard ook hier een belangrijke insteek zijn, zoals bij al onze tochten.

Onderaan vindt u alvast de flyer met meer info over dit nieuwe aanbod. Aarzel niet om ons te contacteren voor verdere inlichtingen!

flyer Brussel, hoopvol in beeld


 Nieuwsbrief

Tochten van Hoop Brussel verstuurt af en toe een nieuwsbrief met aankondigingen van specifieke activiteiten, driekoningentocht, en andere info.
Normaal betreft dit hoogstens een paar emails per jaar! Blijft u graag op de hoogte? Schrijf u dan onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief!


 U kan zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief