Onthaalpunt Noord – Noordwijk

Nieuwe allochtonen, asielzoekers,… op zoek naar een nieuwe thuis. 

De Noordwijk was ooit een groot dorp aan de rand van de stad. Grote verschuivingen deden zich voor vanaf de jaren 1960: verjaging van de oor-spronkelijke bevolking door megalomane projecten, uitgaans- en prostitutiebuurt, immigratie. Nieuwe allochtonen vinden hier hun weg. Asielzoekers komen hier aan. Heel wat sociale initiatieven verwelkomen deze mensen op zoek naar een nieuwe thuis.
Mogelijkheid tot bezoek aan een Turkse moskee. 

Mogelijke vertrekplaatsen: Brussel-Noord

Naar het aanvraagformulier