Zoektochten

Deze gratis zoektochten worden ingericht door KWB Brussel Centrum, kwb Samen tegen armoede, Tochten van Hoop en House of Compassion en lopen van 1 juli tot 15 oktober 2020.

De deelname is vrij. Alle daden die gesteld worden in het kader hiervan geschieden op eigen risico en verantwoordelijkheid (eigen verzekering) zonder enig verhaal t.o.v. de inrichters. Door zijn deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglement en dient hij zich neer te leggen bij iedere beslissing van de organisatie. Alle beslissingen aangaande bepalingen in dit reglement of punten waarin niet werd voorzien, zullen door de inrichters autonoom in de geest van dit reglement worden beslecht.

De zoektochten (incl reglement & antwoordformulier) kan u hieronder downloaden
Veel plezier!