Boek: Ik had honger

In de subpagina’s “Ik had honger” en “Ik had dorst” vindt u mooie bezinningsteksten!


IK HAD HONGER

Al tien jaar organiseert ‘Tochten van Hoop’ in Antwerpen en Brussel wandelingen die leiden naar plaatsen waar men normaal niet komt en waar men duidelijke sporen vindt van de positieve en hoopvolle manier waarop in de stad met armoede wordt omgegaan. Ter gelegenheid van dit jubileum brengt de organisatie een boek uit over de zeven werken van Barmhartigheid. Ieder thema wordt uitgewerkt aan de hand van een duiding, getuigenissen, een meditatietekst en verwerkingsvragen. Met een inleidend hoofdstuk van Roger Burggraeve en sprekende foto’s van Brandpunt 23 en van Tram 66-sociale fotografie over samenleven in de grootstad. Verschillende medewerkers van Ecokerk hebben hun bijdrage geleverd aan dit boek, dat naast sociale duurzaamheid ook oog heeft voor solidariteit met de toekomstige generaties, bijvoorbeeld door tips te geven om water te besparen.

Dit boek zelf is een leestocht van Hoop geworden! Over aanwezigheid, nabijheid, hulpvaardigheid, maar ook over rechtvaardigheid, solidariteit, strijdvaardigheid. En over het samen gaan van beide.

Wanneer een groep jongeren of volwassenen door een kansarme wijk wandelt of in contact komt met mensen in de marge van de samenleving – allochtonen, vluchtelingen, daklozen, druggebruikers, gevangenen – is het de bedoeling dat ze ook dat ‘gezicht’ van de stad zien, dat ze aanvoelen dat deze mensen, deze wijken ook deel uit maken van onze samenleving. Er gaat dus een concreet appèl uit van de Tochten van Hoop: mensen open je ogen en oren en luister en kijk wat er gaande is, niet alleen kommer en kwel maar ook positieve inzet en levenskwaliteit!
Laat dit boek je inspireren in de zoektocht naar kleine goedheid en grote rechtvaardigheid!

‘Ik had honger’ – bespreking van het boek door Rik Beckers
Het verhaal van de barmhartige Samaritaan omkadert de werken van barmhartigheid in dit boek. Het is een rijk boek. Rijk aan inhoudelijke info, verhalen en getuigenissen. Vanuit zeer verscheiden werkgebieden, invalshoeken, leefwerelden maken we kennis met initiatieven ter ondersteuning van mensen. Hoe die hen ook sterk maken en hoop geven. Ontroerende verhalen. Warm menselijk, met mildheid en mededogen.

Verder ontvangen we ook tips om vanuit de werken van barmhartigheid zelf aan de slag te gaan. Hoe met voedsel en water omgaan, schone klerencampagne, in verband met mensenhandel, tralies uit de weg, en nog meer. Bijbelse notities bij de thema’s, mooie teksten ter bezinning en meditatie ontbreken niet.

Dit is een kleurrijk boek, ook letterlijk, met mooie foto’s. Dit boek is een waardig eerbetoon aan de Tochten van hoop die al tien jaar in Antwerpen en Brussel georganiseerd worden.
Je kan ook verwerkingsvragen, spelen, gespreksmethodieken en nog andere hulpmiddelen, om met dit boek aan de slag te gaan, vinden op de sites: www.tochtenvanhoop.eu en www.deloodsen.be/tochtenvanhoop

Nog naar iets op zoek om volgend werkjaar in je groep, pastorale regio… mee aan de slag te gaan? Bij deze gevonden!

Tochten van hoop. Ik had honger. Halewijn, Antwerpen, 2013, 224 blz, 17 euro, te bestellen via
-Tochten van Hoop Brussel – tochtenvanhoop@gmail.com – 0496/793624
Of via
-Tochten van hoop Antwerpen – info@deloodsen.be – 03/2340511


Ook de moeite:

Thematocht

7 WERKEN VAN BARMHARTIGHEID

Tocht in het centrum van Brussel. De hongerigen te eten geven, de zieken bezoeken, de doden begraven, de dorstigen laven,…’ : heel wat dienstverlenende organisaties zijn een hertaling van het evangelie. De tocht is een moment van inspiratie voor wie een uitdaging vindt in een evangelisch engagement!

Spelen (links)

Aan de slag met de zeven werken van barmhartigheid

De 7 werken van barmhartigheid doorheen Gent

zie KLJ nationaal thema 2013-2014